Places oposicions secundaria i fp catalunya. 2023

Places oposicions secundaria i fp catalunya. 2023

ESPECIALIDAD PLAZAS
Administració d'empreses 90
Anàlisi i química industrial 34
3 Assessoria i processos d'imatge personal 16
Construccions civils i edificacions 3
Equips electrònics 11
Formació i orientació laboral 117
Hoteleria i turisme 3
Informàtica 124
Instal.lació i equips de criança i cultiu 1
Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids 8
Instal·lacions electrotècniques 68
Intervenció sociocomunitària 15
Laboratori 6
Oficina de projectes de construcció 4
Oficina de projectes de fabricació mecànica 1
Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris 5
Operacions de processos 3
Operacions i equips de producció agrària 13
Organització i gestió comercial 87
Organització i processos de manteniment vehicles 24
Organització i projectes de fabricació mecànica 24
Organització i projectes de sistemes energètics 6
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 24
Procediments sanitaris i assistencials 117
Processos comercials 96
Processos de gestió administrativa 140
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 11
Processos en la indústria alimentària 10
Processos i mitjans de comunicació 4
Processos i productes d'arts gràfiques 6
Processos i productes de fusta i moble 2
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 4
Processos sanitaris 48
Serveis a la comunitat 35
Sistemes electrònics 14
Sistemes electrotècnics i automàtics 37
Sistemes i aplicacions informàtiques 95
Tècniques i procediments d'imatge i so 11
Alemany 38
Anglès 671
Biologia i geologia 482
Dibuix 326
Economia 161
Educació física 495
Filosofia 179
Física i química 505
Francès 169
Geografia i història 641
Grec 22
Italià 2
Llatí 66
Llengua catalana i literatura 657
Llengua castellana i literatura 538
Matemàtiques 779
Música 201
Orientació educativa 604
Tecnologia 636